İç Kontrol 

Genel Bilgiler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, Üniversitemiz ile birlikte 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no’lu Kanunla kurulmuştur.

1-Kontrol Ortamı Standartları

          İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

        -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

         -Yetki Devir Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları  

KFS3- Görevler ayrılığı

         -Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik kontroller

          -Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve iletişim

         -Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

       -2021 Faliyet Raporu

       -2020 Faliyet Raporu

       -2019 Faliyet Raporu

       -2018 Faliyet Raporu

        -2017 Faliyet Raporu

        -2016 Faliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak

5- İZLEME 

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi 

       -İç Kontrol Değerlendirme Formu 

İS2- İç Denetim


Son Güncelleme: 2022-11-15 15:34:22
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022