SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL BİLİMSEL YAYINLARI


SCI, SSCI, SCI–Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler


 1. Mecit Özdemir, Mehmet Sönmez, Fatih Şen, Muharrem Dinçer, Namık Özdemir, ‘’ A novel one-pot synthesis of heterocyclic compound (4-benzoyl-5-phenyl-2-(pyridin-2-yl)- 3,3a-dihydropyrazolo[1,5-c]pyrimidin-7(6H)-one): Structural (X-ray and DFT) and spectroscopic (FT-IR, NMR, UV-Vis and Mass) characterization Studies’’ Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2015) 137, 1304–1314. A8.
 2. Fatih Şen, Öner Ekici, Muharrem Dinçer, Alaaddin Çukurovalı, ‘’ A Comparative Study on 4-(4-(3-mesityl-3-methylcyclobutyl)thiazole-2-yl)-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one: Experimental and Density Functional Methods’’ Journal of Molecular Structure (2015) Acceptep Manuscript
 3. Fatih Şen, Muharrem Dinçer, Alaaddin Çukurovalı, ‘’ Synthesis, spectroscopic characterization and quantum chemical computational studies on 4-(3-methyl-3- phenylcyclobutyl)-2-(2-undecylidenehydrazinyl)thiazole’’ Journal of Molecular Structure (2014) 1076, 1-9.
 4. Kılınç E, Ulusoy H. “Investigation of organizational citizenship behavior, organizational silence and employee performance at physicians and nurses, and the relationship among them” Business Management Dynamics Vol.3, No.11, Nov 2014, pp.25-34
 5. Ercan C., Kılınç E. “Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin TMS 40 ve Kobi TFRS Bölüm 16 Açısından Değerlendirilmesi” ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) The International Refereed Journal, Sayı :1 Yıl: 2014
 6. Adnan Küçükönder, E. Paksoy, B.G. Durdu, S. Biber, H. Baskaya, M. Doğru, ''Analytical investigation of lignite and its ash samples taken from the Afşin-Elbistan coal basin in Turkey'' Kerntechnik (2014) 79 (2) 150-154.
 7. Fatih ŞEN, Burhanettin Göker Durdu, Murat Oduncuoğlu, Kürşat Efil, Muharrem Dinçer ‘’A theoretical investigation by DFT method on CR - 39 monomer that is a plastic polymer commonly used in the manufacture of eyeglass lenses'' American Journal of Optics and Photonics (2014). Accepted Manuscript
 8. Fatih ŞEN, Ramazan Şahin, Muharrem Dinçer, Ömer Andac, Murat Taş ‘’Synthesis, X-ray crystallography, thermal analysis and DFT studies of Ni(II) complex with 1-vinylimidazole ligand’’, Journal of Crystallography (2014). Accepted Manuscript
 9. Burhanettin Göker Durdu, Adnan Küçükönder ''Measurement of some K and L X-ray parameters of halogen iodine compounds'' Radiation Physics and Chemistry (2014) 96, 140-147
 10. Adnan Küçükönder, Burhanettin Göker Durdu, “Measurement of ratios of Auger electrons emission probabilities and K–L shell vacancy transfer probability for bromine and iodine compounds” Chemical Physics Letters 579 132–135 (2013) 
 11. Burhanettin Göker Durdu, Alver U, Kucukonder A, Söğüt, Ö., Kavgacı, M., “Investigation on Zinc Selenide and Copper Selenide Thin Films Produced by Chemical Bath Deposition”, Acta Physica Polanica A, 24, 41-45 (2013).
 12. Fatih Şen, Muharrem Dinçer, Alaaddin Çukurovalı, İbrahim Yılmaz, ‘’N-[4-(3-methyl-3-mesityl-cyclobutyl)-thiazol-2-yl]-succinamic acid: X-ray structure, spectroscopic characterization and quantum chemical computational studies’’, Journal of Molecular Structure (2013). 1046, 1-8.
 13. Burhanettin Göker Durdu, Adnan Küçükönder “Variation of the L X-Ray Fluorescence Cross-Sections, Intensity Ratios and Fluorescence Yields of Sm and Eu in Halogen Compounds”, Radiation Physics and Chemistry, 81, 135-142 (2012).
 14. Fatih Şen, Muharrem Dinçer, Alaaddin Çukurovalı, İbrahim Yılmaz, ‘’1,1'-Bis(3-methyl-3-phenylcyclobutyl)-2,2'-(azanediyl)diethanol’’, Acta Cryst. (2012). E68, o1052.
 15. Kürşat Efil, Fatih Şen, Yunus Bekdemir, Orhan Büyükgüngör, ‘’4-Chloro-2-[(4-chlorobenzylidene)amino]phenol ‘’,Acta Cryst. (2012). E68, o1696.
 16. Fatih Şen, Ramazan Şahin, Ömer Andaç¸ and Murat Taş, ‘’trans -Bis(nitrato-κO)tetrakis(1-vinyl-1H-imidazole-κN3)copper(II)’’, Acta Cryst. (2012). E68, m1045.
 17. Fatih Şen, Muharrem Dinçer, Alaaddin Çukurovalı, İbrahim Yılmaz, ‘’(Z)-1-(3-Mesityl-3-methylcyclobutyl)-2-(morpholin-4-yl)ethanone oxime’’, Acta Cryst. (2011). E67, o958-o959.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Demiroğlu,T., Kılınç, E., Atay, E. “Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet: Kilis İli Örneği”Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2015; 24 (1)
 2. Demir M, Atay E, Kılıç M, İpekçi NN. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitiminde Öğrencilerin Anatomi Dersi İle İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 23: 144-148.
 3. M.Kılıç, G.Öztunç, “Ağrı Kontrolünde Kullanılan Yöntemler Ve Hemşirenin Rolü” Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2012; 7. Cilt  21. Sayı.
 4. M. Kılıç. Diyabetliyim ve Ne Yapmalıyım? Vizyon Dergisi, 2012; 9. Sayı syf:24-27.
 5. Kısakürek M, Yılmaz A, Kılınç E, “Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Anjiyo Ünitesi Maliyet Hacim-Kâr Analizi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:37, 2011. 

 

Yazılan Kitap ve Kitap Bölümleri


 1. Kılınç, E. "İnsan Kaynakları Yönetimi, Bölüm 10: Ücret ve Ödül Yönetimi ", Editörler: Prof.Dr. Oya ERDİL, Doç.Dr. Hatice ÖZUTKU, Lisans Yayınları, 2013.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


 1. Paksoy,H.M., Özbezek,D.,Kılınç,E.. “The Importance And Place Of Information Technology In The Changing Marketing Concept” ICESOS (International Conference on Economic and Social Studies), 24-25 Nisan 2014, Saraybosna.
 2. Fatih Şen, Muharrem Dinçer, Alaaddin Çukurovalı, İbrahim Yılmaz, The excellent harmony between the X-ray structure and theoretical calculations : Bis-[2-hydroxy-2-(3- methyl-3-phenyl-cyclobutyl)-ethyl]-amine, 4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kristalografi Kongresi, 17-19 Mayıs 2014 Diyarbakır, Türkiye.
 3. Demiroğlu,T., Kılınç,E., Atay,E. “Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet, Kilis İli Uygulama Örneği” 1. Uluslararası Acil Tıp Teknisyenliği ve Acil Tıp Teknikerliği (Paramedik) Kongresi, 23-24 Kasım 2013, Ankara (Sözel bildiri ikincilik ödülü)
 4. Küçükönder, A., Dozen, C., Durdu, B.G., Söğüt, Ö., Büyükkasap, E. “M Shell X- ray fluorescence Cross section in 73≤Z≤ 83 Using 5.96 keV photons”, 23.Uluslararası Fizik kongresi Sayfa 99 ,13-16 Eylül 2005 Muğla ,Türkiye
 5. Söğüt, Ö., Küçükönder, A., Büyükkasap, E., Durdu, B.G., Erdoğan, H., Tunay, P., “Measurement of ηKL and ηKM Radiative Vacancy Transfer Probabilities in the CrxNi1-x and CrxAl1-x Alloys ”, 23.Uluslararası Fizik kongresi Sayfa 127 ,13-16 Eylül 2005 Muğla ,Türkiye
 6. Küçükönder, A., Durdu, B.G., Söğüt, Ö., Büyükkasap, E. “ Measurement of Coster-Kronig Enhancement Factor of Some Heavy Elements”, 23.Uluslararası Fizik kongresi Sayfa 396,13-16 Eylül 2005 Muğla, Türkiye
 7. Alver, Ü., Kavgacı, M., Bacaksız, E., Küçükönder, A., Durdu, B.G., Söğüt, Ö., “ XRF Study in MSe (M= Zn, Cu, Ga, Mn) Thin Films”, 23.Uluslararası Fizik kongresi Sayfa 640,13-16 Eylül 2005 Muğla, Türkiye
 8. Küçükönder, A., Eskitütüncü, M., Küçükönder, E., Durdu, B.G. “Cs, Ba La, Ce ve Sm elementleri için 59.543 keV de K tabakasından L ve M tabakasına ışımalı boşluk geçiş ihtimaliyetlerinin ölçülmesi”, 24.Uluslararası Fizik kongresi Sayfa 89 ,28-31 Ağustos 2007 Malatya ,Türkiye
 9. Tuzluca, F., Söğüt, Ö., Bütün, H., Büyükkasap, E., Küçükönder, A., Durdu, B.G. “Bazı Elementlerin L tabakasından M ve N tabakasına Boşluk Geçiş İhtimallerinin Ölçülmesi” 24.Uluslararası Fizik kongresi Sayfa 240,28-31 Ağustos 2007 Malatya ,Türkiye


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


 1. Paksoy, H.M., Koçarslan, H., Kılınç, E., “Suriyelilerin Ekonomik Etkisi: Kilis İli Örneği” BİLSAM Malatya Sempozyumları VI/Göçün Getirdikleri: Türkiyedeki Suriyeliler, 23-24 Nisan 2015, Malatya (Sözel bildiri).
 2. Atay E, Al Ö, Ertekin T, Nisari M, Unur E. Os Coxae’nın Morfometrik Ölçümlerinin ve Eklem Yüzey Alanlarının Hesaplanması. 16. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya-2014 (Poster Bildiri)
 3. Al Ö, Atay E, Ertekin T, Nisari M, Ülger H. Humerus Proksimal ve Distal Segmentlerinin Morfometrik Ölçümleri. 16.Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya-2014 (Poster Bildiri) 
 4. Demir M, Atay E, Kılıç M, Dokur M, İpekçi NN. Kilis İli Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastaların Beden Kitle İndeksi Ve Boyun Çevresi Ölçümlerinin Apne-Hipopne İndeksi İle Karşılaştırılması. 15. Ulusal Anatomi Kongresi, Samsun-2013 (Sözel Bildiri).
 5. Demir M, Atay E, Kılıç M, Dokur M, İpekçi NN. Kilis İli Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastaların Apne-Hipopne İndeksi İle Fizik Muayene ve Epworth Uykululuk Skalası Değerlerinin Karşılaştırılması. 15. Ulusal Anatomi Kongresi, Samsun-2013 (Poster Bildiri).
 6. Demir M, Koebke J, Güven A, Atay E. Disseksiyon Yöntemiyle Lig. Coracoacromiale’nin Tiplendirimesi ve Morfometrik Ölçümlenmesi. 15. Ulusal Anatomi Kongresi, Samsun-2013 (Poster Bildiri).
 7. Demir M, Atay E, Kılıç M. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitiminde Öğrencilerin Anatomi Dersi İle İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması. Anatomi Günleri 2013, 18-20 Ocak, Kayseri-2013 (Sözlü Bildiri). S185. 
 8. Atay E, Çınar Ş, Özçelik Ö, Tokpınar A, Soysal H. Anket Çalışması: Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Anatomi Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri. Anatomi Günleri 2013, 18-20 Ocak, Kayseri-2013 (Poster Bildiri). P16. 
 9. Özçelik Ö, Çınar Ş, Atay E, Akargöl S, Unur E. Anket Çalışması: Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Anatomi Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri. Anatomi Günleri 2013, 18-20 Ocak, Kayseri-2013 (PosterBildiri). P27. 
 10. Çınar Ş, Özçelik Ö, Atay E, Arslan A, Aycan K. Anket Çalışması: Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Anatomi Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri. Anatomi Günleri 2013, 18-20 Ocak, Kayseri-2013 (Poster Bildiri). P58. 
 11. İpekçi NN, Atay E. Küresel Isınmanın İnsan Sağlığına Etkileri. Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis-2012 (Poster Bildiri).
 12. İpekçi NN, Atay E, Bilgen FG. Kilis İl ve İlçe Merkezleri 2011 Yılı Su Analiz Sonuçları. Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis-2012 (Sözlü Bildiri). S273
 13. İpekçi NN, Atay E. Global Çevre Sorunları. Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis-2012 (Sözlü Bildiri). S272
 14. Bilgen FG, İpekçi NN, Atay E. Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri. Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis-2012 (Sözlü Bildiri). S387
 15. Kılınç E, Ulusoy H, “Çalışan Performansının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Sessizlik Bağlamında İncelenmesi”, X. Ulusal Sağlık Yöneticileri Kongresi, s. 138, 24-27 Mayıs, Mardin, 2012.
 16. Kılıç M, Uzun Ö, İpekçi NN, Atay E. Kilis Devlet Hastanesi Hemşirelerinin Araştırma Sonuçlarını Kullanım engellerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 27-29 Eylül 2012 İstanbul (Poster Bildiri). P46
 17. İpekçi NN, Kılıç M, Atay E. Hemşirelik 1. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Bakışları ve Mesleğe İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 27-29 Eylül 2012 İstanbul (Poster Bildiri). P130
 18. M Kılıç, N.N İpekçi, F.G Bilgen, S Kaya(öğrenci), S Arslan(Öğrenci) “Kilis Yusuf Şerefoğlu Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Kız Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi” 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011 Gaziantep (Poster Bildiri)
 19. M Kılıç, N.N İpekçi, M.Dokur, S Arslan(Öğrenci), S Kaya(öğrenci) “ Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu” 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan Gaziantep 2011 (Poster Bildiri)
 20. N.N İpekçi, F.G Bilgen, M Kılıç, “Kilis Mehmet Sanlı Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mestrual Hijyen Alışkanlıklarının Belirlenmesi, 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011 Gaziantep (Poster Bildiri)
 21. N.N İpekçi, M Kılıç, F.G Bilgen, Ş. Şekeroğlu, Ö. Özkul,”Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu SYO Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011 Gaziantep (Poster Bildiri)
 22. F.G Bilgen, N.N İpekçi, M Kılıç, M Çiftçi, A Akbatı. “Kilis İli Gazi İlk Öğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencilerinin Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Bilgi Tutum ve Davranışları” 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011 Gaziantep (Poster Bildiri) Poster no:320

 

Projeler


 1. Paksoy, H.M., Kılınç, E., Koçarslan, H. “İç Savaştan Kaçarak Kilis’te Yaşamını Sürdüren Suriyelilerin Kilis’in İktisadi, Ticari Ve Sosyal Yaşamına Etkileri”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), (Proje Araştırmacısı), Proje No: 2014/01/MAP-0, Mart 2015.
 2. Demir M (Proje Yürütücüsü), Atay E (Proje Araştırmacısı). Uyku Apneli Kişilerde Morfometrik Ölçümler. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP Desteği. Proje No:2012/1/BAP12
 3. Kılınç E (Proje Araştırmacısı). Çalışan Performansının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Sessizlik Bağlamında İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi BAP Desteği. Proje No:SBF-021
 4. Demir M (Proje Yürütücüsü). SODES (DPT) K-0146-2011: Tıbbi Sekreterlik Elemanı Yetiştirme Projesi.
 5. Demir M (Proje Yürütücüsü). SODES (DPT) K-072-2009: Yaşlı ve Hasta Bakım Elemanı Yetiştirme Projesi.
 6. Demir M (Proje Araştırmacısı). TÜBİTAK-DFG 2225 Programı 2009: Yeni Doğan Atlası. Köln Üniv. Tıp Fak. Anatomi ABD.


Son Güncelleme: 2015-05-12 14:47:04
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017