YAZ STAJI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

 

   YAZ STAJI KAPSAMINDA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ ADIMLAR:

 

1- Sitemizde bulunan "İş Yeri Staj Sözleşmesi" 2 nüsha indirilip istenilen bilgiler yazıldıktan sonra staj yapılacak işyerine imzalatılarak bir nüshası yüksekokulumuza gönderilmesi gerekmektedir. (İş Yeri Staj Sözleşmesinin en geç 18 Haziran 2021 tarihine kadar Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.)


2- 05.07.2021-03.09.2021 tarihleri arasında 30 iş gününü (resmi tatiller ve hafta sonları iş gününden sayılmaz) tamamlamak şartıyla istenilen tarihlerde staj yapılabilir. 


3-Staj defterlerini bölümler bazında sitemizin duyurular kısmından indirerek, basılı kitapçık haline getiriniz.  (basılı kitapçık şeklinde olmayan staj defterleri kabul edilmeyecektir. )


4-Staj defterindeki gerekli bilgiler doldurularak 30 iş gününü tamamlayacak şekilde doldurunuz. 


5-Staj defterinde bulunan "staj değerlendirme formu" staj yapılan kurumun yetkilisi tarafından doldurularak kapalı zarf içerisinde yüksekokulumuza teslim edilmesi gerekmektedir. (pandemi nedeniyle değerlendirme formu kargo vb. yollarla gönderilebilir.)


6- Staj bitiminden sonra en geç 10 iş günü içerisinde; staj defterleri, ilgili danışman hocalara ulaştırılması gerekmektedir. (pandemi nedeniyle staj defterleri kargo vb. yollarla gönderilebilir.)

 

7- Staj öncesi ve staj süresince, stajyer öğrenci tarafından yapılması gerekenler staj defterinde ayrıntılı (yönerge) şekilde verilmiştir. 

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021