Akademik Kurul Toplantısı-2

 

  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN'un ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akademik Personelinin  Katılımıyla Akademik Kurul Gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Uzaktan Eğitim, Esnek Çalışma, Uzaktan eğitim derslerinin işleyişi ve ödevlendirme konusunda bilgilendirme yapılmıştır.


                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020