Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Hastalık Rehberleri

  Sağlık Bakanlığı tarafından bebek, çocukların sağlığının geliştirilmesi, ölümlerin önlenmesi amacıyla pek çok çalışma yürütülmektedir. Söz konusu çalışmaların her biri için; kapsamları, saha uygulamaları, uygulama standartları vb. konuları içeren rehberler hazırlanmakta, Genel Müdürlüğümüz web sayfasında da (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/yayinlarimiz/rehberler.html) yayımlanmaktadır. Bakanlık uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması ve bu rehberlerinin kullanımının sağlanması amacıyla üniversitelerin sağlıkla ilgili bölümlerine Başkanlığınızca duyuru yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021