İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

 

Eğitim Süresi            : 2 yıl 

Diploma Türü            : Ön lisans

Laboratuvar Sayısı    : 1

Derslik Sayısı            : 2

Kontenjan                 : 50

 

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı; hastalık ya da kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak Acil Yardım Teknikeri yetiştirmektir. Programı bitirenlere Ön Lisans Diploması ve "Acil Yardım Teknikeri" ünvanı verilir. Öğrenciler teorik ve pratik derslere ilave olarak acil serviste ve 112 ambulanslarında uygulama yapar. Ambulans teknikeri olmak için kişilerin fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, hasta ve zayıf insanlara yardım etmekten hoşlanan, bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ALANLARI

İlk ve acil yardım teknikerleri, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tanımlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.

İlk ve acil yardım teknikerleri, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak görev yaparlar. İlk ve acil yardım teknikerlerinin kamu ve özel sektörde kolaylıkla iş imkânları bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 2022-06-16 10:55:11
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022