FİZYOTERAPİ PROGRAMI


2011-2012 Eğitim Öğretim yılı için, 13.04.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında programın açılmasına yönelik yapılan teklif incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fizyoterapi programının açılması uygun görülmüştür.


  Eğitim Süresi            : 2 yıl 

  Diploma Türü            : Ön lisans

  Laboratuvar Sayısı  : 1

  Derslik Sayısı           : 2

  Kontenjan               : 50

 

PROGRAMIN AMACI 

Fizyoterapi programının amacı, fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilecek “Fizyoterapi Teknikerleri” yetiştirmektir. Eğitim programı kas iskelet sistemi problemlerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkında genel ve pratik bilgileri içermektedir. Öğrenciler fizik tedavi modaliteleri, ölçüm yöntemleri, kinezyoloji, egzersiz programlarının doğru uygulanabilmesi gibi temel kavramlar konusunda bilgilendirilmektedirler. Bu programdan mezun olanlara “Fizyoterapi Teknikeri” ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Programdan mezun olacak öğrencilerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesi olan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağı mevcut olup yeni doğandan yetişkin ve yaşlılara kadar tüm yaş gruplarına fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapist denetiminde gerekli profesyonel fizik tedavi hizmeti verebilirler. Dünyada ve ülkemizde bugün aranılan, geleceği parlak bir mesleğe sahip fizik tedavi teknikerleri; fizik tedavi veya elektroterapi ünitesi bulunan kamu ve özel hastaneler, huzurevleri, kaplıcalar ve spor kulüpleri vb. gibi çok geniş çalışma alanlarına sahiptirler. 

Son Güncelleme: 2022-06-16 11:00:15
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022