ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

 

Yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan meslek yüksekokullarında programlar açılması konusundaki teklifler 18/04/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Çocuk Gelişimi Programı'nın üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun'da açılması uygun görülmüştür.


Eğitim Süresi            : 2 yıl 

Diploma Türü            : Ön lisans

Uygulama Sınıfı        : 1

Derslik Sayısı            : 1

Kontenjan                 : 50

 

PROGRAMIN AMACI 

Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi yetiştirmektir. 

Çocuk Gelişimi programında, çocukların beceri ve davranışları, çoklu zeka kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun eğitim-öğretimin düzenlenmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çocukların yaparak - yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, bu programın hedef ve amaçları arasında; çocukları hem okula hazırlamada hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla kolay baş edebilmeleri için doğru düşünme ve doğru karar verebilmelerine fırsat verilmesi hedeflenmiştir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Çocuk Gelişimi programından mezun öğrencilerimiz; okul öncesi eğitim öğretimi veren kamu veya özel sektör kuruluşlarında (kreş, yuva, anaokulu vb.) eğitimci olarak çalışabildikleri gibi, sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurumlarında ve özel eğitime gereksinim duyan diğer kurumlarda da çalışabilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerine devam edebilirler.

Son Güncelleme: 2022-06-16 11:01:24
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022