TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI


Eğitim Süresi            : 2 yıl 

Diploma Türü            : Ön lisans

Laboratuvar Sayısı    : 1

Derslik Sayısı            : 2

Kontenjan                 : 50

 

PROGRAMIN AMACI

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amacı, Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektir. Programı bitirenlere “sağlık teknikeri unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Öğrenciler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık yöneticiliğine özgü temel bilgileri de aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademelere de yükselebileceklerdir. Mezunlar; özel ve kamuya ait sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptirler. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeni ile iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma, e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de istihdam alanları içerisindedir.

Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak, bu programı bitirenlere özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında talep giderek artmakta ve mezunlara geniş iş imkânı bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 2022-03-09 14:04:10
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022