ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI

Ülkemizde sağlık sektörüne giderek daha fazla önem verilmesi ve ihtiyaç duyulan eleman sayısının henüz karşılanmamış olması, Eczane Hizmetleri Bölümüne olan eğilimi giderek artırmaktadır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde yer alan Eczane Hizmetleri Programı, sağlık hizmet anlayışındaki değişmelere paralel olarak, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumu için eczacılara yardımcı olabilecek alanlarda sistematik eğitim almış, nitelikli yardımcı teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim vermektedir. Eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu yardımcı personeli tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek ve gerekli donanıma sahip mesleki beceriler kazanmış olan personel yetiştirmek gayesi ile oluşturulan Eczane Hizmetleri Programı, multi-disipliner çalışmaları zorunlu kılarak topluma kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir. 

Öğrenci Kontenjanı: 30

Puan Türü: TYT

Eğitim Süresi: 2 Yıl

Eğitim Dili: Türkçe

Mezuniyet Unvanı: Eczane Hizmetleri Teknikeri

Mesleğin Önemi ve Geleceği:

Eczane hizmetleri programı öğrencileri, aldıkları iki yıllık ön lisans eğitimi sonucunda “Eczane Hizmetleri Teknikeri” unvanı kazanmaktadır. Eczane hizmetleri teknikeri; hazır ilaçların veya tıbbi ürünlerin hastaya sunulmasında, hazırlanması gereken ilaçların eczacının gözetiminde hazırlanmasında, eczane kayıtlarının tutulmasında ve hastalarla iletişimin sağlanmasında eczacıya yardımcı olan ayrıca ilaç araştırma-geliştirme ve analiz laboratuvarlarında ve ilaç depolarında ara eleman olarak çalışabilen yardımcı sağlık personelidir.

Günümüzde, hem eczanelerde hem de ilaç sektöründe, mesleki bilgi ve donanımını bilimsel bir ortamda kazanmış eczane hizmetleri teknikerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan, yüksekokulumuz Eczane Hizmetleri Programı olarak amacımız, verdiğimiz eğitim ile sağlık terminolojisine, eczane hizmetlerine, ilaç bilgisine hâkim, etik kurallara bağlı, mesleki gelişimine önem veren, iletişimi güçlü eczane hizmetleri teknikerleri yetiştirmek ve alanda tercih edilen kriterlere uygun olarak mezun olmalarını sağlamaktır. 

Bu amaç doğrultusunda, teorik ve uygulamalı eğitim müfredatımız kapsamında, sağlık bilimlerinin temel derslerinin (anatomi, fizyoloji, tıbbi terminoloji vb.), eczane hizmetleri ve ilaç bilgisine (pratik ilaç bilgisi, farmasotik hesaplamalar ve ilaç hazırlama, ilaç kimyası vb.) ilişkin temel bilgilerin verildiği derslerimiz yer almaktadır. Ayrıca, müfredatımız içinde yer alan yaz stajı, iş yeri eğitimi ve uygulama dersleri ile öğrencilerimizin teorik olarak öğrendikleri bilgileri alanda uygulamaları sağlanmaktadır. Staj ve işyeri eğitimi, sektöre girebilmek adına da öğrencilerimiz için büyük önem taşımaktadır.

 

Meslek Eğitiminde İlerleme;

Eczane Hizmetleri ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, her yıl gerçekleştirilmekte olan "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde ve kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. DGS ile geçiş yapılabilecek;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Biyokimya,

Kimya,

Kimya Mühendisliği,

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet Bölümleri seçenekler arasındadır.

 

Eğitim sonunda alınan belge-diploma:

Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara Eczane Hizmetleri Ön Lisans Diploması verilmektedir.

 

Eczane Hizmetleri Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları:

Ülkemizde bulunan yaklaşık 24.000 eczane ile ilaç hizmet sektörünün çeşitli noktalarında, Program mezunları;

 • Kamu hastanelerine bağlı eczaneler, üniversite hastanelerine bağlı eczaneler ile serbest eczaneler,
 • Laboratuvarlar,
 • İlaç firmaları,
 • İlaç depoları ve
 • İlaç sektörünün çeşitli alanlarında “Eczane Teknikeri” olarak çalışma olanağına sahiptir.

 

Eczane Hizmetleri Programından Mezun Olanların Kazanımları;

 • Eczane teknikerliği mesleğinin görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki etik ilkelerini bilir ve uygular.
 • Matematik, Kimya, Biyoloji, Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
 • Eczane Hizmetlerinde sahip olduğu temel bilgi ve becerilerini Sağlık Hizmetleri alanında etkin olarak uygular.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.
 • Alanıyla ilgili uygulamalar için güncel bilgi elde edebileceği kitapları, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve mesleki bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır.
 • Sağlık hizmetinin verilme sürecinde ortaya çıkan sorunlara karşı edinmiş olduğu temel ve uygulamalı bilimlerle ilgili bilgileri birleştirerek, analitik düşünce ve problem çözme becerisi ile farklı çözümler getirir.
 • Eczane Hizmetleri ile ilgili yeni teknolojileri takip eder ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuatı kavrar.
 • Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonda aktif olarak görev alır.
 • Alanı ile ilgili olan çalışmaları takip eder ve bu alanla ilgili olan gruplarla ortak çalışmalar yapar.
Son Güncelleme: 2022-06-16 11:15:04
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022