YAŞLI BAKIM PROGRAMI

Yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan meslek yüksekokullarında programlar açılması konusundaki teklifler 18/04/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,Yaşlı Bakım Programı'nın üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun'da açılması uygun görülmüştür.


   Eğitim Süresi        : 2 yıl 

   Diploma Türü       : Ön lisans

   Laboratuar Sayısı : 1

   Derslik Sayısı        : 2

   Kontenjan            : 50

 

PROGRAMIN AMACI 

Yaşlı Bakımı Programının temel amacı; yaşlı bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getiren, bakım işlerine yaşlı, aile ve toplumun katılımını sağlayan, evde ya da kurumda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yaparak, yaşlı bireye bakım veren mezunlar yetiştirmektir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı ya da özel Huzurevlerinde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde,  Belediyelerde,  Hastanelerde, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel  kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde,  Yaşlı bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlılar için gündüz bakım merkezlerinde,  Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,  Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.

Son Güncelleme: 2022-06-16 11:01:03
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022