İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

SHAC101- ACİL HASTA BAKIMI-I (4 6) 10

Hasta ve yaralının birincil ve ikincil değerlendirmesini yapmak, birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerini uygulamak, Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Solunum Sıkıntısında  Acil Bakım Uygulamak, Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek, Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek, Sinir Sistemi Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak.

 

SHAC103- ANATOMİ (2 0) 5

Anatomi  ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemi, Kadın ve erkek üreme sisteminin yapıları.

 

SHAC105- FİZYOLOJİ (2 0) 5

Fizyolojide temel kavram ve terimleri, Hücrenin görevlerini, Solunum mekaniğini, Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, Kalbin fonksiyonları, Kan ve lenf dolaşımı, Kan  ve sıvı- elektrolitler, Santral sinir sistem, Periferik sistem, Endokrin sistem, Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Duyu organlarının fizyolojisi.

 

AİİT 100 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2 0)2

“Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a.

 

TURK100- TÜRK DİLİ I (2 0)2 

Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri), Medeniyet,  Dilekçe Yazımı, Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri), Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi), Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler, Yazım Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar.

 

İNG101- İNGİLİZCE-I (3 0) 3

Temel düzeyde İngilizce kullanımı ve dilbilgisi, temel düzeyde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri.

 

SHİŞ001-İLETİŞİM (SEÇMELİ) (2 0)2

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak. 

 

SHME001- MESLEK ETİĞİ (SEÇMELİ) (2 0)2

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 

SHAC102-ACİL HASTA BAKIMI-II (4 4)10

Hasta Veya Yaralıyı İzlemek, İlaç Uygulamak, Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Sindirim sistemi acilleri, Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak,  Metabolik Hastalıklar- Diyabet, Metabolik Hastalıklar -Sıvı-elektrolit, asit- baz, Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek ve  Acil Bakım Uygulamak.

 

SHAC104-ACİLSAĞLIK HİZMETLERİ-I (2 4)9

Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek, Türkiye’de  Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek, Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek, Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek, Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetlerinde Formları kullanmak, Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, Görev Organizasyonu yapmak, Kendi güvenliğini sağlamak, Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, Ambulans ve Acil Sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak.

 

SHAC106-FARMAKOLOJİ(4 0)4

Kardiyotonik glikozidler, Antianginal ilaçlar, Adrenerjik agonist ve Antagonist ilaçlar, Otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar,  Solunum sistemine etkili ilaçlar, Sindirim sistemine etkili ialçlar, Endokrin sisteme etkili ilaçlar, Üriner sisteme etkili ilaçlar, Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar, Diğer vücut sistemlerine etkili ilaçlar.

 

SHAC108-TIBBİ VE RADYOLOJİK TERMİNOLOJİ(2 0)2

İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler, Hareket Ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler, Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler, Üriner, Genital Ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler, Göz, Kulak-Burun-Boğaz Ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler.

 

SHAC201-ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ- II(2 2)7

Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak, Afetlerde Acil Bakım Uygulamak, Triyaj, KBRN Riskini Değerlendirmek, Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Personel Güvenliği, Sorumluluk Kazanmak, Yangın Önleme, Yangınla Mücadele Etmek.

 

SHAC203-TRAVMA(4 8)16

Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak, Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak,Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak, Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1, Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2, Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak.

 

 

SHAC205-BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME-I (2 2)5

Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri, Kondisyonel ve motorik özellikleri,  Kondisyon çalışmaları, Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları,   Yeterli ve dengeli beslenmek, Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini, Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi,  Antreman teknikleri.

 

SHAC202-MESLEKİ UYGULAMA- I (2 12)14

Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini Uygulamak, Dezenfeksiyon, Hasta Veya Yaralıya Mesane Kateterizasyonu Uygulamak, Şokta Acil Bakım Uygulamak, Hasta Veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Vermek, Hasta Yaralıyı Kurtarma Çıkarma Teknikleri, Hasta Yaralıyı taşıma Teknikleri, Hasta Veya Yaralıları Taşımak, Özellikli Travma Vakalarına Acil Bakım Uygulamak, Aracı Tanımak Ve Kullanıma Hazır Tutmak, Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak.1, Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 2, Ambulans Sürüş Teknikleri Uygulamak 3.

 

SHAC204-BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME-II(2 2)5

Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri, Kondisyonel ve motorik özellikleri,  Kondisyon çalışmaları, Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları,   Yeterli ve dengeli beslenmek, Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini, Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi,  Antreman teknikleri.

 

SEÇMELİ DERSLER  DERS İÇERİKLERİ

 

SHİY001-İLKYARDIM(2 4)6

İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, Acil taşıma teknikleri ,Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

 

SHİŞ001-İLETİŞİM (SEÇMELİ) (2 0)2

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

 

SHME001- MESLEK ETİĞİ (SEÇMELİ) (2 0)2

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 

SHBİ001-BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (SEÇMELİ) (2 1)3

Temel bilgiler, DOS, Windows, Kelime işleme, Veri tabanı kullanma, Prezentasyon hazırlama,  Grafik uygulamaları (CAD), Bilgi ağları kullanma: internet, E-mail, www, HTML programlama, Java.

 

SHAY001-ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (SEÇMELİ) (2 0)3

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme.

 

SHKY001-KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (SEÇMELİ) (2 0)2

Kalite kavramı, Sandart ve  standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli.

 

SHÇK001-ÇEVRE KORUMA(SEÇMELİ) (2 0)2

Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği.

 

 


Son Güncelleme: 2011-10-17 14:52:53
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018